Nu är det dags att söka FoU-stöd

Vem kan söka?
FoU-stödet kan sökas av anställda i Västra Götalandsregionen inom Sjuhäradsområdet, i kommunerna i Sjuhärad eller vid Högskolan i Borås för att utveckla kvaliteten inom vård och omsorg.

Stödet ska bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling
Syftet med FoU-stödet är att enskilda personer eller arbetsgrupper ska kunna få stöd för att fördjupa sig i en problemställning på den egna arbetsplatsen. Stödet ska bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling för arbetsplatsen, i vilket kan ingå metodutveckling och utvärdering, och komma patienter eller brukare till godo inom behovsgrupperna barn och unga, familjer i utsatta livssituationer, personer med missbruks- och beroendeproblematik, människor med funktionsnedsättning, äldre eller socioekonomiskt utsatta grupper.

För mer information gå till: www.fous.se/fou-stod