Skilda världar i europeisk intensivvårdsforskning

Forskarteamet leds för övrigt av professor Ingegerd Bergbom, Göteborgs universitet, och docent Berit Lindahl, Högskolan i Borås.

– Det vi möttes av bl.a. var att forskarna och sjuksköterskorna i Kroatien var glada och stolta över den tekniska utveckling som intensivvården genomgått de senaste åren. Inom omvårdnaden fanns dock äldre omvårdnadshandlingar kvar, bland annat visades det utrustning för att binda fast händerna på sina patienter då de var oroliga. Detta har vi inte gjort i Sverige på väldigt länge utan istället har varje patient en intensivvårdsjuksköterska vid sin sida. Vi kom med ett projekt som fokuserar på miljön och estetiken, ljus- och ljudnivåer i IVA-rummet. Det framstår inte som så häftigt, säger Marie Engwall med ett snett leende och fortsätter:

– Svårt sjuka IVA-patienter har en kropp som är stressad av akut sjukdom, läkemedel och eventuellt av operativa ingrepp. Kroppen behöver vila för att återhämta sig och tillfriskna. Då får det inte vara för höga ljud- och ljusnivåer. Vår fysiologiska dygnsrytm påverkas av att det är ljust på dagen och mörkt om natten. Är det för ljust på natten ökar kortisolhalten, vårtvakenhetshormon, och melatoninet, vårt sovhormon, minskar.

Beskriv vad ni gör i projektet

– Det jag undersöker i mitt doktorandarbete är om en svårt sjuk intensivvårdspatient påverkas vad gäller tillfrisknande och återhämtning om man eftersträvar en naturlig dygnsrytm med dygnsljus i intensivvårdsrummet.

Vad fick ni för feedback på ert projekt av de andra konferensdeltagarna?

– Bra från våra svenska kollegor, men en del av våra internationella kollegor hade nog svårt att förstå vikten av detta tror jag, eftersom vi ligger på så olika stadier i utveckling av intensivvården. Tittar man på Kroatien ska man ha i åtanke att det inte var så länge sedan de hade krig där exempelvis. Det är fantastiskt att de har fått ordning på sin sjukvård på så kort tid.

Det kändes ändå meningsfullt att vara med i det sammanhang som konferensen erbjöd och dela med oss av våra erfarenheter och utveckling av intensivvården till ett engagerat kollegium. Det starkaste intrycket jag fick var att konferensen var professionsstärkande för de kroatiska sjuksköterskorna och det känns meningsfullt att ha bidragit till detta, säger Marie som själv passade på tillfället att knyta kontakt med forskare från Japan och de nordiska länderna för sitt fortsatta forskningsarbete

Nästa konferens arrangeras av World Federation of Critical Care Nurses hålls 2013 i Sydafrika.

Fotnot: Marie Engwalls doktorandarbete utgör en delstudie i interventionsprojektet Patientrummets interiör och utformning. Läs mer om hela studien på http://www.hb.se/wps/portal/forskning/projekt/patientrummets-interior-och-utformning