Forskningssamarbete med Skövde öppnar för nya möjligheter

Sedan våren 2012 har tankarna om ett tredje västsvenskt universitet funnits på agendan, en utveckling som ligger i Västra Götalandsregionens intresse. Efter att Högskolan Väst meddelade att de inte ville vara en del i detta framtida universitet har högskolorna i Borås och Skövde fortsatt samtalet kring samarbetsmöjligheter och målbilder. Högskolan i Skövdes styrelse meddelade efter sitt styrelsemöte den 14 september att de stödjer Högskolan i Borås i arbetet att bilda universitet, men att de inte vill vara ledande i det arbetet.

– Det är bra att de är tydliga med att de vill stödja oss i våra ambitioner och vi har varit tydliga i att inget samgående kommer att ske utan möjlighet att bli universitet. Vi vet var vi båda står och fortsätter nu diskussionerna, säger rektor Björn Brorström.

Strategiskt forskningssamarbete för framtiden

Högskolan i Borås vill med sina universitetsambitioner skapa ett nytt västsvenskt lärosäte med en annan balans mellan forskning och utbildning än den lärosätet har idag.

– Målet är en fördelning på 60 % utbildning och 40 % forskning, det tror vi är den bästa strategin för framtiden. Genom att få igång ett strategiskt och starkt forskningssamarbete med Skövde skapar vi större forskningsmiljöer, vi blir mindre sårbara och kan attrahera större forskningsanslag, säger Björn Brorström.

– Förhoppningen är sedan att fler inser att det här är en positiv utveckling för regionen och att vi med tiden kan skapa Västsveriges tredje universitet, fortsätter rektor.

Det regionala innovationsområdet

Måndagens styrelsemöte vid Högskolan i Borås handlade, förutom universitetsplanerna, bland annat om budgetproposition och budgetuppföljning. Dessutom inrättades flera nya magisterexamina inom det textila området och det regionala innovationsområdet diskuterades.

Läs mer

Rektors blogg
Högskolan i Skövde styrelsemöte 14 sep
Utökat utbildningsanslag och medel till konstnärlig forskning
50 nya sjuksköterskeplatser till Högskolan i Borås