Måltidsakademien i Borås


Marianne Nilson, Stephan Rössner, Karin M. Ekström, Susanne Molander, Sandhiya Goolaup

Preses professor Stephan Rössner höll föredrag om Måltidsakademiens historia och framtid. Måltidsakademien har som syfte att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet.

Några exempel på föredrag från konferensen:
Mätning av kostintag genom interaktiv tallrik på datorn: Ylva Trolle Lagerros
Den gastronomiska revolutionen: Håkan Jönsson