Mentorer åt alla studenter på nya organisation- och personalutvecklarprogrammet

Personalchef har på senare år blivit svenskarnas drömjobb. Det märks tydligt på söktrycket till programmet Organistaion- och personalutvecklare (OPUS) på Högskolan i Borås. I år krävdes ett meritvärde på lägst 19,05p jämfört med förra årets 17,50p för att komma in på den populära utbildningen.

När ManPower WorkLife och Kairos Future senast (2011) genomförde en undersökning om svenskarnas drömyrken toppade personalchef listan. Att yrkesområdet är populärt märks tydligt på söktrycket till programmet Organistaion- och personalutvecklare (OPUS) på Högskolan i Borås. Programmet hade i höst totalt 651 sökande till 40 platser. För att få en plats på programmet krävdes ett meritvärde på lägst 19,05 p* i den vanligaste gruppen sökande, de som rangordnas efter gymnasiebetyg. Förra året var samma grupps lägsta värde alltså 17,50 p. 

Det program som startar i år är omarbetat och uppdaterat - studierektor Erik Ljungar berättar att både den vetenskapliga profilen och professionsspåret förstärkts i utbildningen. 

– En stor färbättring från och med detta läsår är att varje student tilldelas en mentor från arbetslivet direkt när de startar utbildningen. Vi har även lagt in ett moment av vetenskapsteori och metod i början av utbildningen, där vi framförallt problematiserar hur ett vetenskapligt förhållningssätt kan stärka studenternas framtida yrkesroll eller profession.

Erik Ljungar och hans kollegor som arbetat med att förbättra programmet har strävat efter att åstadkomma ett mer enhetligt program och stärkt den röda tråden i utbildningen.

Modernt att se personalen som en resurs

Vårterminen 2012 var Beatrice Ekeroth Nilsson och Jennie Elms sista termin innan examen från OPUS. De kommenterade resultatet i rapporten Drömjobbet 2011, och att personalchef toppade listan, så här:

 – Jag tror att Human Resources har blivit inne, många företag byter till en HR-avdelning istället för personalavdelning. Det är lite på modet att tänka på personalen, att se den som en resurs, säger Jennie. Det är ett mjukare sätt att vara chef. Att vara personalchef är att jobba med människor, det kan tilltala dem som söker sig till yrket.

– Det är enklare att relatera till en chefsroll om det handlar mindre om siffror och ekonomi, mer att nu är jag ansvarig för den här personalgruppen, säger Beatrice.

Jennie och Beatrice valde att läsa till organisations- och personalutvecklare därför att de tyckte utbildningen verkade intressant och för att få jobba med människor i framtiden. De fick rekommendationer av vänner som läst programmet innan dem.

Här kan du läsa hela artikeln om Beatrice och Jennie från den 2 mars 2012

Här kan du ta del av undersökningen Drömjobbet 2011

 

Fakta:

Meritpoäng beräknas genom betyg och kursernas längd. Ett snitt på 10 p = alla G, 15 p = alla VG, 20 p = alla MVG.