Presentation från seminarium om ”Min guide till säker vård”

Vi seminariet presenterades ”Min guide till säker vård”, ett material riktat till patienter som har tagits fram av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag.

Brigitta Ericsson har varit projektledare i arbetet med att ta fram ”Min guide till säker vård” liksom handboken ”Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig” som riktar sig till vårdgivare, chefer och personal.


 

 

Från vänster i bild: Ann Persson och Anna-Carin Antonsson, Patientnämnden Borås samt Brigitta Ericsson, Socialstyrelsen

 

 

 

"Min guide till säker vård" vänder sig till den som har, eller kan komma att få, upprepade kontakter med vården. Syftet med guideboken är att den ska bidra till att öka patientens delaktighet i den egna vården och därmed göra vården säkrare. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas. Min guide till säker vård kommer i första hand delas ut av hälso- och sjukvårdspersonal.

Anna-Carin Antonsson och Ann Persson från Patientnämnden Borås fanns också på plats för att informera om sin verksamhet och svara på frågor.

 

Nedan finns Birgitta Ericssons presentation tillgänglig att ladda ner:
Presentation – Seminarium: Min guide till säker vård