Webbsida om högskolans utvecklingsarbete

Under 2013-2014 kommer ett utvecklingsarbete att ske på Högskolan i Borås. Som startskott för det arbetet presenterade rektor Björn Brorström i början av 2013 ett förslag till ny organisation. 

En ny webbsida har skapats för att alla ska kunna hålla sig uppdaterade på vad som sker i utvecklingsarbetet. Sidan kommer att uppdateras kontinuerligt med nyheter, beslut, tidsplan och svar på frågor.

Läs mer

Till webbsidan Högskolans utvecklingsarbete

Text: Ida Borenstein