Högskolan bryter ny mark inom hållbar stadsutveckling

I mitten av januari besökte representanter från Högskolan i Borås och Borås stad tillsammans med Gunnar Ivarson civil- och bostadsdepartementet i Stockholm.

– Vi informerade departementet om de planer som finns i Borås vad gäller utbyggnaden och renoveringen av Norrby och presenterade partnerskapet mellan högskolan, Borås stad och SP. Genom samspelet av de kunskaper vi som olika aktörer har kan vi åstadkomma en unik hållbar stadsdel i Borås.

Både statssekreterare Ulf Perbo och civil- och bostadsminister Stefan Attefall bjöds in till Borås senare i år för att ta en närmare titt på vad som är på gång.

– Det gick väldigt bra under vårt möte och statssekreteraren var mycket intresserad av att ta del av det som nu händer i Borås. Det här projektet saknar motstycke i landet, säger Björn Brorström.

Ny magisterutbildning i hållbar stadsutveckling

På plats på mötet var även en representant från utbildningsdepartementet. Förutom att informera om det partnerskap som nu byggs upp i Borås hade Högskolan i Borås även med sig ett konkret budskap som gällde de 30 nya helårsstudieplatser (HST) för en magisterutbildning i hållbar stadsutveckling man hoppas få resurser till.

– Resurser för utveckling av magisterutbildningen får vi hjälp med från Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande. Det här är en fråga som vi kommer att fortsätta att jobba med framöver och återkomma till i vårt budgetunderlag.

Bakom Gunnar Ivarsons stiftelse står just Gunnar Ivarson, grundaren av Wäst-Bygg. Ivarson sitter även i styrelsen och branschrådet för Institutionen Ingenjörshögskolan sedan tio år.

Läs mer om partnerskapet.