Starkt 2012 – trots förändrade förutsättningar

– Det är glädjande att se genomslag av våra strategier. Vi siktar uppåt och kan konstatera att den externa forskningsfinansieringen under 2012 ökat med nio procent. Särskilt viktigt att framhålla är Vetenskapsrådets anslag till högskolan som var rekordstora 21 miljoner kronor. Låt oss hoppas att detta är början på något stort, säger rektor Björn Brorström.

Högskolan i Borås har expanderat under flera år och är en attraktiv högskola. I tider när många andra lärosäten tvingats till stora nedskärningar har Högskolan i Borås kunnat fokusera på en planerad kvalitetssäkring av verksamheten. Under styrelsemötet den 18 februari 2013 granskades årsredovisningen för 2012 och budgetunderlaget för 2014-2016.

Den planerade minskningen av helårsstudieplatser gör att Högskolan i Borås nu ligger på den nivå man räknar med att ligga på fram till 2016.

– Det är givetvis bekymmersamt att våra utbildningsambitioner begränsas men med de förutsättningar som givits har vi gjort bra ifrån oss, säger Björn Brorström.


Konstnärlig forskning i fokus för framtiden

I budgetunderlaget för 2014-2016 ser högskolan att det finns möjlighet att utöka den konstnärliga delen av verksamheten. Högskolan i Borås är ett av få lärosäten, tillsammans med Lunds universitet och Göteborgs universitet, som ansetts ha tillräckligt hög kvalitet för att få utfärda konstnärlig examen på forskarnivå.

– Högskolans konstnärliga miljö är unikt, ett område inom vilket vi vill växa. En resursförstärkning av konstnärlig forskning och utbildning skulle ge högskolan möjlighet att ytterligare stärka Borås som Sveriges textila centrum, säger högskoledirektör Karin Cardell.
Avancerad nivå

Framtidsplanerna att nå universitetsstatus kvarstår för Högskolan i Borås och dess styrelse. Björn Brorström framhåller det faktum att högskolan ger ett så stort antal utbildningar på avancerad nivå.

– Att ett lärosäte av vår storlek har en så pass stor volym av utbildning på avancerad nivå är anmärkningsvärt.

Något som högskolan också har fokuserat mycket på under 2012 är området hållbar utveckling där man gått i mål med att få ett certifierat miljöledningssystem.

Läs mer om året som gått i årsredovisningen.