Klas Hjort, forskare vid SIIR, disputerar

Tid: Fredagen den 15 februari kl. 10:00
Plats: Chalmers rum Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8, Göteborg;
Opponent: Professor Gyöngyi Kovács, Hanken School of Economics, Helsinki Finland och opponeringen hålls på engelska.

Läs mer.