Nytt kongresshus i Borås påverkar Studentkåren

– Egentligen har vi i Studentkåren inga synpunkter på om kongresshuset eller dess placering i Borås är positivt eller negativt för studenterna på högskolan, säger hon. Vi räknar med att lokalfrågan kommer att lösas smidigt. Det vi tycker är viktigast är att se över hela campusområdet och hur det fungerar, framför allt ur trafiksynpunkt.

Hon berättar att Studentkåren har drivit frågan om att göra hela området mellan högskolans olika byggnader trafikfritt, men att man inte har fått igenom det. Ett kongresshus i området kommer förmodligen att generera mer trafik, tror Malin Alm, men hon har lyft frågan om att se över trafiksituationen i samtal med Borås Stads representanter och utgår från att de tar trafikfrågan på allvar.

 

Bilderna är visionsbilder från Borås stad.

Långt hyresavtal

Studentkåren hyr för närvarande cirka 800 kvm lokaler i det hus som nu ska bli kongresshus. De har ett hyresavtal med Borås Stad som gäller ända fram till år 2030.

– Det kommer sig av att kåren samlade in pengar till renovering när huset skulle byggas om förra gången, så man kan säga att vi har betalat hyra i förskott, säger Malin Alm. Nu för vi diskussioner med Borås Stad om hur lokalfrågan ska lösas. Vi vill ju att våra kontor ska ligga centralt på campusområdet. Det är viktigt, eftersom vi behöver vara synliga och lätta för studenterna att nå.

Beslutet om kongresshuset togs i kommunfullmäktige i slutet av januari. Diskussionerna om vart Studentkåren ska flytta startats helt nyligen och det finns än så länge inga konkreta förslag om ersättningslokaler.

– Vi hoppas att detta ska lösas smidigt och att vi kan ordna så att flytten inte påverkar vår verksamhet. En önskan är att den ska kunna göras under sommaren eller julen, när studenterna är lediga.

Kongresshuset gynnar högskolan

Roland Andersson, som är ordförande i styrelsen för Högskolan i Borås, tror att det kan vara gynnsamt för högskolan att vara granne med ett kongresshus.

– Det ger till exempel möjligheter för högskolan att ordna stora seminarier och kunna använda en samlingssal som tar fler åhörare får plats än våra egna samlingssalar, säger han.

I huset finns 48 studentlägenheter, som alltså kommer att försvinna när kongresshuset byggs. Men detta är inget som oroar Roland Andersson.

– Även lägenheterna behöver förstås ersättas, säger han. Men det byggs ju 160 nya studentlägenheter i Simonsland, och som det ser ut idag är det ingen brist på studentlägenheter i Borås.

Vad tror du om utsikterna för Studentkåren att få nya lokaler inom campusområdet?

Jag tror att det finns förutsättningar för dem att hitta kontorslokaler i någon av högskolans byggnader. Det ska nog gå att ordna.

Fakta

  • I slutet av januari 2013 beslutade kommunfullmäktige i Borås att f d Folkets hus, nuvarande Kårhuset, ska bli ett kongresshus.
  • Bygget innebär både rekonstruktion av gamla delar av huset och nybyggnation.
  • Bland annat kommer en kongresshall med plats för över 1 000 personer att byggas. Det ska också finnas kapacitet för att ha flera samtida arrangemang.
  • Investeringarna beräknas till 200-210 miljoner kronor.
  • En förhoppning är att kongresshuset ska vara färdigt och kunna tas i bruk år 2015.
  • Studentkåren i Borås har för närvarande sina lokaler i huset.
  • Det finns också 48 studentlägenheter i huset, vilka kommer att försvinna.