Ingenjörshögskolan tar över Mattesupporten

Mattesupporten för högskolestudenter kommer att vara öppen under terminen måndag-torsdag kl. 16:00-18:00 och fredag kl. 13:00-15:00. På föreläsningsfria veckor är mattesupporten dock stängd.
Lokalen är precis som tidigare på Plan 1 i högskolans bibliotek.
Mattesupporten bemannas av matematiklärare från Ingenjörshögskolan.

För mer information, kontakta Anders Mattsson