Modets bildvärldar – ny bok om mode som viktig kulturyttring

Professor Karin M Ekström vid Institutionen Handels- och IT-högskolan vid Högskolan i Borås medverkar i boken.

- Jag har studerat hur Röhsska museet utvecklat sin modeprofil och modesamling samt gjort reflektioner över hur museet marknadsförs och bygger sitt varumärke, berättar Karin M Ekström.

Projektet ”Modets bildvärldar” har finansierats av Söderbergska stiftelserna och fakultetsmedel medan Röhsska museet finansierat tryck och publicering av boken.

Läs mer om boken på Göteborgs universitets webbplats.