Teknologi skapar förutsättningar för det virtuella ledarskapet

– Jag träffar i princip aldrig de jag arbetar närmast med i verkligheten, sade Helene Stenhoff som är chef på Astra Zeneca i Mölndal med internationella kontakter som ansvarsområde. Men jag tror det är viktigt att globala team träffas på riktigt i inledningsskedet av ett samarbetsprojekt för att bygga en gemensam värdegrund. Därefter kan man arbeta självständigt på var sitt håll.  

CAV-seminariet 23 maj inleddes av Anders Hjalmarsson, forskare i informatik vid Högskolan i Borås och också involverad i två internationella forskningsprojekt vid Viktoriainstitutet i Göteborg om IT-system för transporter. Enligt honom finns det både speciella möjligheter och risker med virtuella team och samarbeten som bygger på att människor är spridda över världen. Också han menar att det är viktigt att träffas emellanåt, inte minst i början av ett projekt. Risken är annars att man inte har samma bild av vad som ska göras och hur, ansvarsfördelning, mål och annat. Det är också viktigt att identifiera de kulturella utmaningarna, oavsett vilka gränser man jobbar över – organisationer eller länder.

Läs mer på www.hb.se/cav

Text och foto: Lena Löfgren