Textilhögskolan först in i Sveriges nya textila stadsdel

– Textilhögskolan har länge jobbat för att vara ett nav i det svenska textila klustret. Nu har vi en fysisk plats där alla parter kan samlas, säger Erik Bresky, prefekt på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Under sommaren 2013 går flytten tvärs över centrala Borås. Maskiner plockas isär för att monteras ihop på den nya adressen i Textile Fashion Center. Textilhögskolans studenter, forskare och personal kommer att disponera fyra våningsplan i den maffiga fabriksbyggnaden – numera ombyggd till en modern mötesplats för olika verksamheter inom textil- och modeområdet.

– Textile Fashion Center möjliggör bättre samverkan eftersom näringsliv och akademi möts i ett och samma hus. Det blir en manifestation av det samarbete vi redan idag har med till exempel näringslivet, säger Erik Bresky.

Nya lokaler stärker forskningen

Sedan 1989 har Textilhögskolan haft sina lokaler i en annan av Borås anrika textilfabriker, nämligen Algots på Bryggaregatan. När institutionen flyttar till Textile Fashion Center kommer man närmare övriga delar av Högskolan i Borås och bildar därmed ett samlat campus. Det i sin tur gör att förutsättningarna för Textilhögskolan att fortsätta arbeta tvärvetenskapligt förstärks i och med att det blir geografiskt närmare till de övriga institutioner.

– Dessutom har Textilhögskolan har expanderat kraftigt de senaste åren och nu får vi äntligen lokaler som är anpassade till verksamheten. En nyhet är till exempel ett prov- och polymerlabb tillsammans med Institutionen Ingenjörshögskolan vilket stärker den tekniska forskningen.

Textilhögskolan stänger sina lokaler på Bryggaregatan den 9 juni och öppnar igen på i Textile Fashion Center den 1 augusti.

Text: Ida Borenstein
Visionsbilder: Sweco Arkitektur, DTH Arkitektur
Porträttfoto: Håkan Lindgren

Invigning av nya Textilhögskolan den 17-19 oktober
17 oktober - en dag för särskilt inbjudna gäster och press
18 oktober - en dag för all personal och alla studenter vid Högskolan i Borås
19 oktober - en dag för allmänheten

Textile Fashion Center

Textile Fashion Center skapar en unik, kreativ arena. En plats för vetenskap, kultur, innovation och handel och en mötesplats mellan människor, kunskap och affärer. Målet med verksamheten är även att befästa de satsningar som idag görs i Boråsregionen inom det textila klustret och utveckla regional samverkan inom Västsverige.

Den kreativa samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället ska bidra till en utveckling av hållbar tillväxt inom området och skapa goda förutsättningar för framtiden.

Jubileumsbok

I år är det trettio år sedan Textilhögskolan blev en del av Högskolan i Borås. Det firas med en jubileumsbok som speglar den utveckling de textila utbildningarna har gjort. Boken, ”Tråden som aldrig brast” är skriven i intervjuform av Annie Andréasson och lanserat i samband med invigningen av Textilhögskolans nya lokaler hösten 2013.

Läs mer

Om Textile Fashion Center
Nytt möter gammalt i Textile Fashion Center