Ökad kvalitet med utbildningsvårdsavdelning

Istället för att på sedvanligt sätt klippa det gulblå sidenbandet för att markera invigningen knöts bandet ihop till en vacker rosett. Knytandet stod Monika Lindberg (vänster i bild), klinisk adjunkt vid Institutionen för vårdvetenskap, och Helena Vikström, en av två huvudhandledare på utbildningsvårdsavdelningen för (längst till höger i bild syns huvudhandledaren på avdelning 9, Maria Ekholm, och bakom skymtar Lotta Englund, prefekt på Institutionen för vårdvetenskap).

Hans Holmberg, sjukhusdirektör på Alingsås lasarett, öppningstalade och uttryckte både förväntan och glädje inför att öppna avdelningarna 5 och 9 som utbildningsvårdsavdelningar.

– Arbetet vid en utbildningsvårdsavdelning präglas av reflektion och teamarbete, vilket ligger helt i linje med Alingsås lasaretts utvecklingsarbete. Det är entusiasmerande att träffa nya studenter och det innebär också eget lärande att få ha studenterna här, menade Hans Holmberg i sitt tal och fortsatte:

Fakta
Utbildningsvårdsavdelningen i Alingsås är den sjätte UVA:n som utvecklats av Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås, tillsammans med ett sjukhus. De fem tidigare avdelningarna finns på Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Det finns också en kommunal utbildningsenhet i Alingsås.

– Jag hoppas att våra två UVOr sprider ett lärande till övriga avdelningar på lasarettet. Praktiken på en UVA lär också studenterna att handleda andra vilket är jättebra, eftersom de kommer att ha nytta av det under hela sina yrkesliv. Jag hoppas också att studenterna ska uppleva det spännande att göra praktik här och även vilja jobba här sen.

Lotta Englund, prefekt vid Institutionen för vårdvetenskap, tog sedan vid och uttryckte glädje och stolthet över resultatet av Alingsås lasaretts och Institutionen för vårdvetenskaps gemensamma ansträngningar, det vill säga öppnandet av utbildningsvårdsavdelningen.

– Det är roligt att det är ett väldigt gott samarbete som har lett fram till detta och att vi på detta sätt får visa vår uppskattning idag. Vi är stolta över de eldsjälar som finns hos oss och i Alingsås som har gjort detta möjligt. Det finns en vilja och ett driv i att utveckla verksamheterna hos oss båda. En utbildningsvårdsavdelning gynnar såväl patienter och närstående som studenterna och personalen, uttryckte Lotta Englund.

Tre av de studenter i termin fyra på sjuksköterskeprogrammet i Borås fanns på plats vid invigningen, tillsammans med några av sina studiekamrater.

– Jag förväntar mig att vi kommer att få en praktik som är välorganiserad och som innehåller mycket reflektion. Jag förväntar mig också bra handledare och att bli väl omhändertagen, berättade Cecilia Ekholm (längst till vänster i bild), som ska göra sin praktik på avdelning 9 och Catrin Persson (mitten), som ska göra sin praktik på avdelning 5.

Maria Carlsson (till höger i bild) ska göra praktik på avdelning 9 och uttryckte sig så här inför sin start på UVAn:

– Det var jättebra på min förra praktik och jag har egentligen svårt att se vad som skulle kunna vara bättre, men det ska bli väldigt intressant att se om det blir mer reflektion och mer strukturerat nu på en UVA än på en ”vanlig” praktikplats.

Anna Lindh arbetar som sjuksköterska och biträdande avdelningschef på avdelning 9.

– Jag har förväntningar på att vi ska öka vårdkvaliteten i och med att vi kommer att ägna oss åt mer självreflektion på avdelningen. Det ska också bli intressant att ta del av ett nytt sätt att handleda, i och med att vi kommer att ha studenter från termin två och fyra inne samtidigt. Det ska bli spännande, avslutade hon.

Text och bild: Eva-Lotta Andersson