Välkommen på seminarium om förändring

Seminarierna hålls av Claes Waldenström från företaget Arbetslivsresurs som jobbar med förändringsprocesser på kommuner, myndigheter och företag. Högskolans chefer har redan tagit del av seminariet ”Leda i förändring” för att kunna hjälpa sina anställda under den pågående processen.

I seminariet ”Utveckla din förändringskompetens” som erbjuds högskolans personal ligger fokus på vad som händer inom människan i en förändringsprocess.

– Vi ser alla möjliga reaktioner i en sådan här process, man kan känna sig stressad, förvirrad, som att man inte har kontroll, glad, rädd, ledsen – alla reaktioner är okej och normala, berättar Claes Waldenström.

Praktiska verktyg

Under seminariet får deltagarna praktiska verktyg för att handskas med de olika reaktioner som kan uppstå under processen. Seminariegrupperna är på max 30 personer för att underlätta diskussion och samtal i mindre grupper.

– Vi pratar också om vad det till exempel innebär att vara lojal i en förändringsprocess, både som medarbetare och som chef, och hur man kan vara med och bidra till förändring.

Birgitta Alfraeus betonar vikten av att arbetsgivaren erbjuder hjälp och verktyg under förändringsprocessen.

– Det är en fråga om vår arbetsmiljö. Det är viktigt att veta att alla reagerar så olika på förändring men att inga reaktioner är ”fel” – och att man kan få hjälp, menar hon.

 

Anmälan

Seminariet ges vid flera olika tillfällen med start den 28 november.

Se alla tider och anmäl dig till ett seminarium.

Vill man prata med någon om förändringsprocessen kan man vända sig till sin närmsta chef, skyddsombuden, de fackliga parterna, personalavdelningen eller företagshälsovården Previa.

Läs mer om högskolans utvecklingsarbete.

Text: Ida Borenstein