10 miljoner kronor i donation till hållbart samhällsbyggande

Pengarna vill Gunnar Ivarson bland annat tillägna en heltids professorstjänst, ”Gunnar Ivarsons professur i hållbart samhällsbyggande” och eventuellt ytterligare forskarresurser till forskningen inom hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås.

−Jag vill försöka påverka bostadsbyggande i Sverige, speciellt hyresrätter och studentbostäder. Jag vill att det tillsätts en grupp människor som kan utreda problematiken kring bristen på bostäder, hållbart samhällsbyggande och integration, förklarar Gunnar Ivarson.

Läs mer om hållbart samhällsbyggande
20130607: Innovationsplattform Norrby, Vinnovafinansierat projekt
20130203: Högskolan bryter ny mark inom hållbar stadsutveckling
20120919: Fyra miljoner kronor till ny utbildning i hållbart samhällsbyggande

Ytterligare ett mål är att utveckla stadsdelen Norrby i Borås inom ramen för det projekt i hållbart samhällsbyggande som Högskolan i Borås är involverade i och som nyligen fått delfinansiering från Vinnova.

−Vi är stolta och ska göra det bästa vi kan, sa rektor Björn Brorström när han tog emot donationsbrevet.

Gunnar Ivarsons stiftelse för hållbart samhällsbyggande grundades för drygt ett år sedan.

Gunnar Ivarson började som byggare 1956 och grundade Wäst-Bygg 1981. Han har länge varit engagerad i frågor som rör bostadspolitik och infrastruktur och sitter bland annat i styrelsen och branschrådet för Institutionen Ingenjörshögskolan sedan tio år. Sedan tidigare samarbetar Ingenjörshögskolan, SP, Borås Stad och Borås Energi och miljö kring ett referensprojekt för hållbar samhällsutveckling, Norrby ängar i Borås.

Text och foto: Solveig Klug, Högskolan i Borås