Studenter informerades om omorganistationen

Träffarna inleddes med att Mikael Löfström, institutionens prefekt, berättade vad omorganisationen innebär. I nuläget bedrivs utbildnings- och forskningsverksamheten vid sex institutioner. Den ska istället organiseras inom tre områden: A1, A2 och A3.

För studenter på Institutionen för Handels- och IT-högskolan innebär det att programmen delas upp på de olika områdena: A1 kommer att innefatta civilekonomprogrammet, event management och företagsekonomi. A2 kommer att innefatta administrationsprogrammet. Och A3 samlar studenter som läser affärsinformatik, dataekonomi, systemvetarutbildningen, systemarkitektur och informatik.
‒ Egentligen ska inte omorganisationen märkas av studenterna. Utbildningen, kurserna och lärarna är kvar oavsett hur organisationen ser ut. Syftet är att öka kvaliteten i utbildningarna och forskningen. Den nya organisationen kommer att öka utbytet mellan grupper och individer, säger Mikael Löfström.

I nuläget har institutionen 900 helårsstudenter. Efter omorganisationen kommer institutionens utbildningar ingå i mycket större enheter. A1 förväntas ha ungefär 2 400 studenter, A3 ska ha 2 000 studenter och A2 något färre.
‒ Poängen är att öka forskningen generellt sätt. Den nya organisationen ger en större forskningsbas och ökar externa intäkter, säger Björn Abelli, universitetslektor på institutionen.
De menar att det inte bara är god utbildning som ger högskolan gott renommé utan framförallt god forskning.

En del studenter uttryckte oro på träffarna över att deras utbildningar kommer att försvinna in i Textilhögskolans starka varumärke. Andra kände att det var tråkigt att studenterna inte har fått påverka omorganisationen.
‒ Sitt nu inte inne med några frågor. Undrar ni något så fråga er lärare, studierektor eller mig så tar vi med oss frågorna eller svarar så gott vi kan, säger Mikael Löfström.

Högskolan kommer att fortsätta informera studenterna i klasserna och med fler informationsträffar om det fortsatta arbetet med omorganisationen.

Träffarna innehöll också frågestund. Några frågor som ställdes på träffen:

Fråga: Om ekonomiutbildningarna slås ihop med Textilhögskolan, kommer vi få mindre resurser för att Textilhögskolan är ett så starkt varumärke?
Svar: De flesta medel söks externt så det är forskarna själv som sköter den biten. Med omorganisationen skapas dock goda kombinationer och det kan nog snarare öka forskningsintäkterna. När det gäller utbildningarna får varje utbildning och program pengar beroende på hur många som studerar där.

Fråga: Efter utbildningen är det inte forskningen som ger arbete utan att man har jobbat vid sidan av pluggandet. Hur gynnar det studenterna att högskolan satsar mer på forskningen?
Svar: Arbetsgivare vet vad lärosätet har för renommé. Ett lärosäte som har jättebra renommé är Handelshögskolan i Stockholm. Har man en utbildning från ett sådant ställe blir man mer anställningsbar. Satsar vi på bättre och mer forskning ökar vårt renommé.

Fråga: Kan man säga att den förändring vi studenter främst kommer att märka är hur kåren är organiserad?
Svar: Det kan vara så. Men det är så svårt att säga planeringen har inte kommit så långt ännu. Men det blir en utmaning för kåren att se över om och hur den ska förändras.

Den nya organisationen börjar gälla den 1 juli 2014.

Text: Anna Kjellsson