Fördjupad kunskap om ledarskap och etik i Värnamo

Päivi Riestola, som har varit en av två kursansvarig för uppdragsutbildningen berättar

-     Denna kurs om 7,5 hp fokuserar på olika etiska dilemman på arbetsplatsen och hur dessa kan hanteras och kommuniceras. Kursen stimulerar även till kritisk analys och diskussion av olika komplexa skeenden inom verksamheten samt hur du som chef och ledare kan förhålla dig till dessa.

”En superbra kurs. Har lärt mig mycket. Skönt att våga närma sig frågor ur ett kritiskt perspektiv. Drar igång hjärnan”
”Skeptisk till en början men insikt om att teorierna är användbara i vardagen”
”Bra med examination där egna dilemman får möta teori”
”Mer stuns i en poängkurs än kurs ledd av konsult”
”Intressant att ta del av ny forskning.”
”Lättare att förstå reaktioner från medarbetare när man kan sätta in det i ett större sammanhang”
”Sättet att se på mig själv som ledare hr förändrats”

Kursen "Ledarskap och etik" har utgått ifrån fem teman:
1. Ledarskap och etik
2. Att synliggöra etiska dilemman
3. Kulturkompetens - Etik i praktik
4. Mångprofessionalitet – etik och ledarskap
5. Ledarskapstrender och etiska dilemman

Värnamo kommun, som uppdragsgivare hade som syfte med kursen att vidareutbilda ca 90 kommunala chefer. I uppdragsutbildningen kvalitetssäkras kursplanen och litteraturlistan enligt de rutiner som finns vid lärosätet, precis på samma sätt som med högskolans fristående kurser och kurser inom program. De deltagare som klarar examinationerna och på så vis har visat på att de uppfyller målen för kursen kan nu lägga till ytterligare 7,5 högskolepoäng till sina tidigare akademiska poäng - GRATTIS!

 

Text: Sofie Larsson