Utbildning för matematikhandledare

- Vi är glada över att Högskolan i Borås fått ansvar för att genomföra utbildningen för alla matematikhandledare i Västra Götalandsregionen, säger Margareta Ljungqvist som ansvarar för uppdragsutbildningen på Institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås. 

Inom ramen för Matematiklyftet kommer de matematikhandledare som huvudmännen har utsett att erbjudas en särkilt handledarutbildning.

Utbildningen inleds med en stor ”kick-off” i Stockholm den 25 april där bland annat Skolverkets generaldirektör Anna Ekström kommer att ”kicka igång” satsningen. Deltagarna i handledarutbildningen kommer sedan träffas ytterligare sju gånger vid det lärosäte som de är inskrivna vid. De första utbildningsdagarna i Borås är den 28-29 maj och följande sex träffar äger sedan rum under hösten och våren 2014.

Läs mer om matematiklyftet och utbildningen för matematikhandledare på Skolverkets webbsida om matematiklyftet.

Se även Skolverkets Lärportalen för matematiklyftet.

Text: Sofie Larsson