2,4 miljoner kronor till polymerforskning

Mistra innovation har beviljat projektet FlameR 2,4 miljoner kronor för utveckling av nya flamskyddade textila fibrer. Dessa ska ersätta de bromerade flamskyddsmedlen som idag används i textila material inom transport, beklädnad samt tekniska textila produkter. I projektet kommer ett nytt flamskyddsmedel, utvecklat av företaget Paxymer AB, att testas i textila fibrer. Vid Högskolan i Borås ska man studera smältspinning av polymera material som modifieras med detta flamskyddsmedel. Fibrerna kommer att utvärderas i större skala av Swerea IVF samt hos företagen SKS AB, FOV AB, Borgstena Group AB, Saab Barracuda samt Klättermusen AB. Projektet leds av Paxymer AB. 1,9 miljoner kronor går till finansiering av en postdoktor vid Högskolan i Borås under två års tid för projektet.

Armering av cellulosa

Ångpanneföreningens forskningsstiftelse har beviljat 500 000 kronor till Högskolan i Borås för utveckling av nya armeringsmaterial från cellulosafibrer för användning i strukturella kompositmaterial. Inom området pågår för tillfället två forskningsprojekt, i vilka nya material baserade på cellulosafiber utvecklas. Genom att använda dessa fibrer får man fram kompositer som väger mindre än de man använder i många produkter idag, i till exempel bilkomponenter. Anslaget kommer att användas för delfinansiering av dessa forskningsprojekt som pågår fram till år 2014.