Ny avhandling om datormodellering av ämnet grafens framväxt

I förra veckan spikade hon sin avhandling på biblioteket på Högskolan i Borås. Nästa vecka är det dags för disputation för Shayesteh Haghighatpanah, forskarstudent på Högskolan i Borås.
Avhandlingen, som bär titeln Computional Studies of Graphene and Single Walled Carbon Nanotube (SWCT) Growth and Carbonaceous Polymeric Nanocomposites, handlar om datormodellering av hur ämnet grafen och kolnanorör växer fram, samt hur de kan användas som tillsatsämne i, t.ex. polymerfibrer. På sikt ser man inom forskningen möjligheter att exempelvis tillverka mycket små elektriska kretsar i nanostorlek, textila fibrer som är mycket starka och som i framtiden skulle kunna leda elektricitet eller användas för uppvärmning av exempelvis bilsäten. Målet med forskningen är att finna metoder för att kunna styra hur strukturerna hos grafenet ska bli.

−Det är av största betydelse att dessa mycket små strukturer inte har några defekter, det vill säga att alla atomer hamnar på rätt plats. Om strukturen på grafenet har defekter uppnår man inte önskade egenskaper. Jag har studerat hur strukturer i nanoskala växer fram eftersom vi behöver kunskap om detta och för att det behövs metoder för att kunna ta fram felfria nanostrukturer, förklarar hon.

Disputation
Datum: 23 september
Tid: 10:00
Plats: Högskolan i Borås, rum D517
Läs abstrakt

Shayesteh Haghighatpanah

Från: Iran 
Har tidigare gjort: Grundutbildning i kemiteknik. Jobbat inom petrokemisk industri i Teheran. Mastersexamen i Energi- och materialåtervinning – hållbara tekniska system 2009 vid Högskolan i Borås. Forskarstudier på Högskolan i Borås och Chalmers. 
Handledare: Professor Kim Bolton, Högskolan i Borås.

Läs abstrakt