Digitaltryck ger 1,5 miljoner till Textilhögskolan

Huvudsyftet med projektet är att utveckla en vätska med vattenavvisande och antistatiska egenskaper för funktions- och sportplagg. Den nya tekniken ska effektivisera tillverkningsprocessen och bli mer kundanpassad än vanlig beredning, eftersom kemikalierna kommer att kunna placeras exakt där man vill.
– Det kommer innebära en mer kostnadseffektiv och flexibel produktion. Även det ekologiska fotavtrycket kommer minska eftersom det blir mindre textilt avfall och en minskad konsumtion av energi, vatten och kemikalier, säger Vincent Nierstrasz (bilden), professor och ansvarig för projektet för Textilhögskolan. 

Den nya digitaliserade teknologin ska komma att ersätta den nuvarande beredningsprocessen som den stora marknaden av sport- och funktionskläder i dag använder.
– Jag tror verkligen att den här tekniken kommer att gynna många Europeiska företag som tillverkar funktionsplagg, särskilt de som producerar ”on-demand”.

DigiFun är finansierat av forskningsprogrammet CrossTexNet, som är ett samarbetsprojekt mellan 17 europeiska regioner. Målsättningen med programmet är att samordna olika forskningsprogram om tekniska textilier och fiberbaserade material och därmed tillgängliggöra effektivare och smartare finansiering av forskningsprojekt för industrin. Syftet är att stärka textilindustrins konkurrenskraft genom att utnyttja innovations- och marknadspotentialen i ett internationellt samarbete och att minska fragmentiseringen och överlappet hos den europeiska textilforskningen.

Projektet DigiFun ska pågå i 2 år och Textilhögskolans 1,5 miljoner ska finansiera en post-doc-forskare under den perioden. Projektet är ett samarbete mellan de svenska företagen FOV Fabrics  och TST Sweden samt belgiska Hogeschool Gent, Chemstream och VDW-consulting.