Träffa Högskolan i Borås på årets Bok & Bibliotek

Bibliotekshögskolan anordnar eller deltar i följande seminarier under bokmässan:

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap

Torsdag 26 september kl. 13:00 – 13:45
Plats: G4
Medverkande: Elin Lucassi, Louise Limberg, Anna Hampson Lundh, Cecilia Gärdén, Helena Francke, Mats Dolatkhah

Vad är ett skolbibliotek? Vad kan det vara? Vad bör det vara? En diskussion om skolbibliotekets huvuduppgifter med utgångspunkt i en nyligen publicerad forskningsantologi om skolbibliotekets roller i nya politiska, pedagogiska och teknologiska landskap.

Läs mer om projektet

E-bokens framväxt i ett litet språkområde

Torsdag 26 september kl. 13:00 – 13.30 
Plats: Biblioteks- och berättarscenen, E-hallen
Medverkande: Lars Höglund, Mathias Klang och Birgitta Wallin

E-boken har på några få år blivit en realitet för framförallt bibliotek, förlag och ett (ännu) litet, men snabbt ökande antal läsare. E-boken innebär också nya möjligheter för författare och kan på sikt förändra bilden av vad en bok är. Samtidigt finns risker och problem med ny teknik, som rör såväl bokhandelns ställning som läsares personliga integritet. Kring detta presenteras ett nytt forskningsprojekt som avser att belysa e-bokens fortsatta spridning och relationerna mellan inblandade aktörer alltifrån författare till läsare. Projektet är inne på sitt första år och ska pågå i fyra år.

Axiell-pris för bästa B&I-uppsats

Torsdag 26 september kl. 16:30 – 16:50
Plats: Biblioteks- och berättarscenen, E-hallen

Premiär på utdelning av årligt Axiell-pris för bästa B&I-uppsats. Priset delas ut av Ellen Åberg, Axiell och Jenny Lindberg, Bibliotekshögskolan, till utsedd student.

Läs mer om priset

Läs mer

Om Digitala Torget

Se programmet för Bok & Bibliotek 2013

Följ oss på i sociala medier under mässan!

Kika gärna in på högskolans Instagram och Facebook under Bok & Bibliotek 2013.

Text: Ida Borenstein
Foto: Niklas Maupoix