Överenskommelse klar om disponering av Simonsland

Hörsalen rymmer totalt ca 300 personer och kan delas upp i tre delar; Vestindien 1, 2 och 3. Högskolan har nyttjaderätt för två av dem; Vestindien 2 (skolsittning) och 3 (gradängsal). Nyttjanderätten innebär att högskolan får nyttja dessa två hörsalar måndag-fredag 08.00-18.00.

Lokalerna är bokningsbara i KronoX, föreläsningar bokas via institutionernas huvudbokare och övriga bokningar via bokningen@hb.se. Gäller det bokning utöver dessa tider skall bokningen göras via receptionen på Simonsland.

Praktisk information

  • Salarna är inte utrustade med dator, tänk på att informera ev. gästlärare om att de behöver ta med egen dator.
  • Mygga finns att låna i receptionen på Simonsland, de har öppet kl 08.00-16.00. Är receptionen stängd när föreläsningen är slut kan du lämna myggan i salen.
  • Borås stad ansvarar för den tekniska utrustningen i salarna men ev. uppstartshjälp eller support kring användandet hanteras av högskolans tekniker. Uppstartshjälp bokas via vaktmasteriet@hb.se. Vid akut behov, kontakta högskolans reception.  
  • Fika och/eller lunch kan beställas från restaurangen The Company, de ser vid behov till att bord placeras utanför hörsalarna.  Kostander för fika/lunch debiteras den som bokat lokalen.
  • Om möbleringen i salarna ändras, ska det återställas innan man lämnar lokaler.
  • Är något fel i lokalen, exempelvis på ventilation eller värme, skicka en felanmälan till info@kanico.se

Tänk på att vi nyttjar salarna tillsammans och att det kan vara andra arrangemang i direkt anslutning till din bokning. Vid behov av extra städning kan detta beställas via receptionen på Simonsland.