Hallå där, Fatimat Bakare, forskarstuderande i polymerteknologi…

Vad är det för slags stipendium?
− Jag får ett stipendium av Society of Plastic Engineers i USA. Stipendiet är sponsrat av Michigan Economic Development Corporation i USA och går till två studenter på master- eller doktorandnivå som genomför studier inom polymervetenskap, kompositer, plaster eller inom någon närliggande disciplin. Stipendiet består av 2000 dollar. Jag kommer även att bli inbjuden för att presentera framtida forskning vid nästa års SPE ACCE konferens.

Vad består ditt bidrag som lett till stipendiet av?
−Det handlar om utveckling av nya biobaserade härdplaster vilka kan användas i kompositer. Härdplasterna är baserade på mjölksyra, vilken är en allmänt förekommande biobaserad råvara, som sedan konverteras till en reaktiv harts. Hartsen kombineras sedan med en armering av cellulosa fiber, vilket ger kompositer som är nedbrytbara, miljövänliga, lätta och mer flexibla än stål. Dessa kompositer kan användas i bilindustrin för att minska massa och vikt, vilket kan leda till ökad bränsleeffektivitet.

Vad tänker du om utmärkelsen?
−Jag är jätteglad, inte för pengarnas skull, utan för att jag får privilegiet att bidra till en hållbar värld och till att skydda vår miljö. Jag är också glad för att det kan uppmuntra till att Högskolan i Borås och SPE satsar mer på samarbeten i strävan att få fram 100 procent biobaserade kompositmaterial till produktion.Fatimat Bakare kommer att närvara vid SPE ACCE-konferensen i Detroit, USA, den 9-11 september då hon får ta emot stipendiet och då hon även kommer att ge en presentation om sin forskning på temat "Morphological and mechanical properties of a biobased composite from a lactic acid based thermoset resin and viscose fiber reinforcement".

Mittseminarium i Borås

Fatimat Bakare kommer också att presentera sin forskning vid ett mittseminarium kring polymerteknologi på Högskolan i Borås den 25 augusti. Forskningen handleds av Professor Mikael Skrifvars och Dr. Dan Åkesson. Se kalendariet.

SPE ACCE: The Automotive & Composites Divisions of the Society of Plastics Engineers International (SPE) har sedan 2001 arrangerat konferensen SPE Automotive Composites Conference & Exposition (ACCE). Konferensen har cirka 900 deltagare från hela världen, vilka jobbar med utveckling av kompositmaterial för bil- och transportsektorn.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Bengtsson