Utmaning att locka unga till industrin

Mia Liljestrand Christian Lundell

Under våren har seminarieserien framtidens arbetsplatser som tema, sett både ur yngres och äldres perspektiv och tillgången på arbetskraft på sikt. Ungdomar och arbetsmarknad - en ömsesidig attraktion? var frågeställningen vid premiären som gästades av Mia Liljestrand, utbildningspolitisk expert vid arbetsgivareorganisationen Svenskt näringsliv och Christian Lundell, fabrikschef på det anrika textilföretaget Almedahls i Kinna och dessutom CAV:s nya ordförande sedan i december.

– Utbildning, forskning och innovation är ett oerhört viktigt område för våra medlemsföretag, säger Mia Liljestrand. Det handlar om kompetensförsörjning för framtiden. Ofta ställer man bildning och anställningsbarhet mot varandra men som vi ser det är det inga motsatser.

Svårt att rekrytera rätt för många mindre företag

Svenskt näringsliv bedömer inte helt otippat att jobben kommer att bli en stor valfråga i år. Organisationen har ungefär 60 000 medlemsföretag, det stora flertalet fåmansföretag, i ett 50-tal branscher. Deras medlemsenkäter visar att ungefär hälften av företagen tycker att det är svårt att hitta personer med rätt utbildning och rätt yrkeserfarenhet vid rekryteringar, särskilt de lite mindre företagen som inte alltid har resurser att lägga på omfattande rekryteringsinsatser.

Bristande matchning på den svenska arbetsmarknaden får påtagliga konsekvenser för både individer, företag och samhälle, enligt organisationen: att man tvingas tacka nej till ordrar och skjuta upp planerad expansion är ett par exempel. Enligt Mia Liljestrand är skolsystemet och de olika utbildningsvägarna till jobb mycket viktiga för att öka matchen på arbetsmarknaden.

 – Det borde finnas fler utbildningsvägar för unga vuxna, säger hon. Det är inte många 15-åringar som vet vad de vill bli redan när de ska söka till gymnasiet. Som det ser ut idag är det svårt att få gå en kortare yrkesutbildning som tjugoåring om man har godkända gymnasiebetyg, trots att det finns många bristyrken där det skulle räcka med 1-2 års utbildning. Svenskt näringsliv kan inte ta hand om grundutbildningen, det är skolans ansvar, men vi är gärna med och engagerar oss på nästa nivå.

”Vi måste kliva ut ur våra tegelhögar”

Textilföretaget Almedahls i Kinna har strategiskt satsat på att vara utåtriktade och söka samarbeten med andra, som högskolor, organisationer, företag och kommuner, för att snabbt kunna rekrytera när ett behov plötsligt uppstår. På så sätt medverkar man själva till att sprida kompetens, och har byggt upp nätverk av kontakter som kan komma till användning med kort varsel. Att ta emot studenter och andra på företaget är också utvecklande och stimulerande för medarbetarna själva enligt Christian Lundell, ibland också utmanande. Det är också ett sätt att vara opinionsbildande.

 Ett ytterligare exempel är att företaget aktivt rör sig bland ungdomar i olika sammanhang. Bland annat är Almedahls en part i gymnasiekonceptet teknikcollege, som innebär att eleverna bland annat gör vissa arbeten ute på företag. På olika sätt vill man visa att dagens industriarbete inte är tungt och slitsamt som förr. På utsidan är fabriken i Kinna inte så lockande men på insidan pågår högteknologisk produktion.

– Man behöver inte uppfinna hjulet igen, säger Christian Lundell. Vi tar tillvara de sammanhang som finns att tillgå, visar oss där ungdomar finns och är en aktiv part bland annat i teknikcollege på gymnasienivå och andra utbildningssammanhang. Vi måste bara kliva ut ur vår tegelhög till fabrik och visa vad industriarbete idag verkligen innebär. Nuförtiden är många yrken inom tjänstesektorn mer synliga och har därmed en fördel inför yrkesvalet. Ungdomar vet helt naturligt inte så mycket om vad industrijobb innebär. Men vår strategi är att Almedahls ska vara intressant.

Viktigt vara förberedd för olika scenarier

Almedahls, grundat 1846, har enligt Christian Lundell en fördel av sitt välkända varumärke och känd design av hemtextil - ett par exempel är klassiska mönster som Surt sa räven och Perssons kryddskåp

– även om tekniskt avancerad rullgardinsväv numera är den största och viktigaste produkten.

 – Vi är stolta över att fortfarande ha textil produktion i Sverige, säger Christian Lundell. Vår största yrkesgrupp är spannramsförare, ett jobb som kräver motivation och engagemang. Fabriken är igång i treskift och det är inte alldeles lätt att hitta rätt kompetens. Eftersom vi tillverkar tekniska produkter med högt designinnehåll kräver arbetet en viss kompetens. Noggrannhet är också väldigt viktigt.

Idag har Almedahls tack vare sin utåtriktade strategi inga större problem att rekrytera när ett behov uppstår, men företaget är väl medvetet om att framtiden är mer oförutsägbar och komplex, samtidigt som ledtiden att rekrytera ny personal kan vara längre än vad man har utrymme för.

– Vi måste titta framåt hela tiden och vara förberedda på vad som kan komma, säger Christian Lundell. Det gäller att jobba i parallella spår, förbereda för både upp- och nedgång. Bemanningsföretag kan vara ok att anlita för enklare jobb, men inte för våra mer krävande arbeten.

Text och foto: Lena Löfgren.