Faran för HIV är inte över

Varför pratar vi så lite om HIV idag?

– Helt tyst är det ju inte. Filmatiseringen ”Torka aldrig tårar utan handskar” byggd på Jonas Gardells böcker om HIV- och AIDS-drabbade i 80-talets Stockholm väckte ju upp frågan på nytt för något år sedan. Sedan är det ju så att AIDS-drabbade, framförallt i den rika delen av världen, har kunnat erbjudas en effektiv medicinering av sjukdomen till smittade. Behandlingen innebär visserligen ett livslångt beroende av medicinering och är förenad med risker för biverkningar men den har helt klart förlängt livet för många. Men det kanske också har vaggat in oss i en falsk trygghet om att ”faran över”.

Hur många drabbas av HIV i Sverige idag?

– Enligt Smittskyddsinstitutets rapport ”HIV in Sverige” finns i dag mellan 6000 och 7000 personer med känd HIV-diagnos i Sverige. Varje år rapporteras det in cirka 450 nya fall, där mer än hälften rör personer som infekterats innan de anlände till Sverige.

Vilka risker finns det?

– Samma som det alltid varnats för. Som oskyddat sex med en okänd partner och utbyte av sprutor mellan missbrukare. Och man pratar generallt sett mycket mindre om riskerna idag, till exempel partners emellan, än på 1980-talet. Attityderna runt sex verkar också delvis förändrats sedan 80-talet. En studie av ungdomars sexualvanor visar exempelvis att ungefär hälften inte använde kondom när de senast hade vaginalt eller analt samlag med en partner som de inte kände sedan tidigare. Under 2000-talet har man också sett en långsam ökning av HIV-infekterade i gruppen män som har sex med män, vilket indikerar ett ökat risktagande i denna grupp.

Hur tas HIV och AIDS upp i undervisningen på sjuksköterskeutbildningarna?

– Sjukdomen diskuteras under avsnittet om infektionssjukdomar och tar upp frågor om epidemiologi, sjukdomsförlopp, symtom och behandling. Inte så mycket om attityder och beteenden tyvärr, vilket nog vore bra utifrån Smittskyddsinstitutets, numera Folkhälsomyndigheten, rapport.

Hjälp till i kampen mot att stoppa spridningen av HIV, buda på någon av ledamöterna i kåren. Se filmen om auktionerna här. 

Text: Anna Kjellsson