Före detta rektor ger ut boken ”Mitt liv som Fransson”

Anders Fransson

– Vi gick från att vara en akut nedläggningshotad högskola till att få installera våra första tolv professorer. Antalet studenter växte med hela 400 procent, säger Anders Fransson. 

Han var verksam vid Högskolan i Borås från januari 1990 till slutet av mars 2005. Först som rektor under elva år, därefter som professor i pedagogik. En stor del av hans nyutkomna självbiografi ”Mitt liv som Fransson” handlar om denna tid som för hans egen del fick ett hastigt slut då han råkade ut för en svår kollaps på väg till jobbet i Borås.

Kamp på många fronter

I sin självbiografi berättar Anders Fransson om en tid av utsatthet och kamper på många fronter från en mer personlig utgångspunkt. När han slutade som rektor hade antalet helårsstudenter mer än fyrdubblats. Han hade fått uppleva glädjen att se Högskolan i Borås bli ett forskande lärosäte med rätt att anställa och installera sina egna professorer. Den snabba tillväxten gjorde det nödvändigt att inleda planeringen för nya lokaler. Resultatet ser vi idag i det stora byggnadskomplexet på Sandgärdet. Högskolan utvecklades till ett respekterat lärosäte både nationellt och internationellt.

Själv hade han kommit att få ett antal viktiga uppdrag på nationell nivå och bland annat aktivt deltagit i utformningen och utprövningen av dåvarande Högskoleverkets system för kvalitetsbedömning och skapandet av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Han blev även utsedd till ordförande i Rådet för Högskolans grundutbildning och fick regeringens uppdrag att genomföra en stor utredning om konsekvenserna av högskoleväsendets snabba utbyggnad.

Den framgångsrika kampen hade emellertid ett pris på det personliga planet. I självbiografin kan man följa hur Anders Fransson steg för steg pressar sig mot gränserna för sin förmåga utan att lyssna till kroppens varningssignaler.

Vill varna andra

Åren närmast efter rektorstiden skulle kunna ha blivit en tid för återhämning och nystart. I stället kom det att bli en minst lika hektisk tid med omfattande uppdrag som ledare för lärarutbildningen vid Göteborgs universitet, ordförande för Högskolan Dalarna och ledare för den stora nationella utvärdering av lärarutbildningen som inleddes våren 2004.

– I början av december 2004 kom den första kollapsen. I stället för att komma till jobbet vaknade jag upp på intensiven på Skene lasarett efter ambulanstransport i ilfart.

Efter en dryg månad hade han hämtat sig på mycket att han kunde fullfölja arbetet med slutrapportering av kvalitetsbedömningen av lärarutbildningen. På väg till en hearing med utbildningsutskottet i maj 2005 kom nästa kollaps. Denna gång med mycket svårare konsekvenser och mycket längre återhämtning.

Det som med tiden utvecklats till en självbiografi började som ett försök att förstå vad som fått honom att driva sig så hårt. Sökandet efter förklaringar förde honom tillbaka till barndomens upplevelser.

– Ett viktigt syfte med att ge ut självbiografin som bok är att hjälpa andra att bättre lyssna på kroppens varningssignaler.

Som avslutning sammanfattar Anders Fransson i tjugo punkter sina viktigaste lärdomar av livet.

Boken kan köpas i reception på Högskolan i Borås eller direkt av författaren.

Text: Erik Holmlund