Forskning från högskolan vinnare i Venture Cup

Nils-Krister Persson

Nils-Krister Persson har forskat inom Smart Textiles kring att rena dagvatten från såväl mikroorganismer som metalljoner med hjälp av textilier. Textilierna används som en form av ”sjögräs” för att fånga upp partiklar. Sedan maj 2014 har Nils-Krister arbetat tillsammans med Maria och Sandra som studerar andra året på entreprenörsprogrammet på Chalmers tekniska högskola. Tillsammans driver de företaget WaterWeave som nu var nominerat i Sveriges ledande affärsidétävling.

Igår korades vinnarna i regionfinalen i Göteborg där WaterWeave blev en av vinnarna och tilldelades 100 000 kronor, med en motivering från juryn som löd: Med ett starkt erbjudande och en enorm marknadspotential löser denna idé ett akut och viktigt problem. Juryn ser goda möjligheter att bli en ”game changer” på global nivå.

Högskolan i Borås har sedan många år tillbaka ett samarbete med Venture Cup, med syftet att utveckla Venture Cup på högskolan. Detta genom att öka intresset och kunskapen om entreprenörskap, och i förlängningen öka tillväxten i regionen. Högskolan bjuds in att delta i tävlingsprocessen för Venture Cup Väst.

Text: Annie Klasén
Foto: Ida Lindström