Förståelse över gränser viktigt för välfungerande organisationer

Annika Härenstam Lars-Erik Bjuhr och Lisa Björk

Höstens tema har varit trender och tendenser om styrning och ledning, och som avslutning handlade CAV-seminariet mycket om hur viktigt det är med rätt organisatoriska förutsättningar för att göra ett bra jobb både som chef och medarbetare. Annika Härenstam, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, och Lisa Björk vid institutet för stressmedicin i Västra Götalandsregionen, forskar båda om chefers förutsättningar och villkor.

– Man kan symboliskt jämföra en organisation med en båt, inledde Annika Härenstam. Man har en destination, en besättning och en last. Men om inte båten – eller organisationen – är rätt rustad kan det bli tufft att klara sitt uppdrag även om man är en bra chef. De organisatoriska förutsättningarna måste finnas, men inte minst inom offentlig sektor har cheferna alldeles för många arbetsuppgifter.

Styrning från flera håll gör chefens uppdrag svårt

Enligt Lisa Björk, som har doktorerat på temat chefer och organisation, är det ett väldigt belastat uppdrag idag att vara chef. Styrningen av arbetet kommer från flera håll och blir inte sällan övermäktig i sin helhet. I offentlig sektor kommer kraven från bland annat lagstiftning, inspektionsverksamhet och politiska mål. En annan del är professionella normer som i hög grad drivs av medarbetare och en tredje del är brukarinflytande, som vuxit betydligt på senare år.

– Stabsfunktioner som är tänkta att vara ett stöd upplevs inte sällan som ytterligare styrning, säger Lisa Björk. Kraven på insatser på miljöområdet, för jämställdhet, kvalitetsarbete och mycket annat som i grunden är bra saker upplevs inte sällan som administrativa bördor.

Tredje föreläsaren för dagen var Lars-Erik Bjuhr, personalchef på teknikkonsultföretaget Cowi AB, som fått flera utmärkelser som attraktiv arbetsgivare. Enligt honom är det viktigaste för att nå målen att olika parter i en organisation har samma bild av verkligheten, annars blir det inte rätt beslut.  

– Hos oss kan det vara så att VD:n och gruppchefer går på samma kurs. Det är viktigt med förståelse mellan olika nivåer inför beslut som berör alla. God kommunikation är en förutsättning för det.

En längre sammanfattning av seminariet kommer inom någon vecka på CAV:s webbplats.

Text och foto: Lena Löfgren.