Feedback på Verksamhetsstödsdagen

Hand med penna som skrivit ordet feedback

– Säg den människa som inte vill ha feedback? Så inledde Elisabeth Kuylenstierna sitt föredrag ”Framgång med feedback”. Hon höll en inspirerande och stundtals rolig presentation där hon lärde ut grunderna i feedback.

Efter hennes föreläsning tog tvärgruppsdiskussioner vid, där Verksamhetsstöds medarbetare talade kring återkoppling och hur man upplever det i sin vardag på högskolan. Många intressanta infallsvinklar kom fram och i underlaget från diskussionerna går det att hitta några återkommande teman.

  • Synpunkter på hur vi på högskolan kan skapa förutsättningar och en miljö där det är okej att ge varandra feedback
  • Vikten av att ge feedback vid rätt tillfälle, på rätt plats, att vara tydlig, och att om möjligt fråga om lov
  • Bra respektive dålig feedback
  • Synpunkter på vad som är speciellt när det gäller feedback mellan medarbetare och chef, och om vi har ett tillåtande klimat för detta på högskolan idag
  • Konkreta förslag på hur vi kan gå vidare och utveckla feedback vid högskolan

Verksamhetsstödets ledningsgrupp (VSL) har tagit del av minnesanteckningarna och planerar att ha återkoppling mellan medarbetare och chef som ett fokusområde för utvecklingssamtalen under 2015.

Ladda ned minnesanteckningarna med alla punkter som diskuterades i tvärgrupperna.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Colourbox