Rådet för bibliotek och läranderesurser upphör

Under sommaren och hösten har högskolan arbetat för ett sammanhållet råd för biblioteks- och studentstödsfrågor. Men under hösten har denna ståndpunkt tagit en annan vändning, då enheten Verksamhetsstöd nu planerar för ett utökat forum, där bland annat behov av stöd till studenter hanteras. Därför ersätts rådet för bibliotek och läranderesurser med ett renodlat biblioteksråd.

– Det har varit spännande och utvecklande att ha kunnat ta del av de diskussioner som har förts inom rådet och förhoppningsvis har ni som deltagare upplevt samma sak. Ett stort tack för ert arbete och ert stora engagemang för de student- och biblioteksfrågor som tagits upp i rådet! Avsikten är nu att hålla samma höga ambitionsnivå men i olika samarbetsorgan - ett för biblioteket och ett för studentstödet, säger Svante Kristensson, bibliotekschef på högskolan.

Till det nya rådet ingår rekrytering av nya medlemmar. Vid det förra- och sista- mötet diskuterades exempelvis antal medlemar, och inom kort kommer högskolan att påbörja arbetet med rekrytering av nya medlemmar.

Text: Annie Klasén