Deras teknik ska underlätta för genetikforskning

Forskning inom genetik genererar enorma mängder komplex data. Det är data som, enligt Nimesh Chandra och Sachin Chalapati, skulle kunna hjälpa forskarna att upptäcka tidiga diagnoser, botmedel mot cancer eller annat.
– I år genererade forskning inom genetik 100 petabytes data. En petabyte är lika med 1 miljon gigabytes. Frågan är hur man analyserar så stora mängder data? Hur förvarar man den och hur flyttar man den? Säger Nimesh Chandra.

I ett försök att lösa dessa problem arbetar han och Sachin Chalaoati på Inkubatorn i Borås med att utveckla en teknologi som de kallar för Lumina. Det är en software-lösning som ska vara enkel att använda och som ska underlätta hanteringen av den massiva informationsmängd som finns inom genetikforskning.

I januari fick de veta att både Almi och Innovationskontor Väst (IKV) kommer att delfinansiera deras arbete.
– De tror på vårt projekt och stödjer vår vision att ge life science-forskare möjligheter att upptäcka mer. Processen att patentera vår teknik kommer att påbörjas i maj, säger han.

– Att vara en del av en av de bästa forskargrupperna vid högskolan och samtidigt arbeta i ett väldigt ambitiöst projekt är utmanande. Men det var exakt den här erfarenheten vi ville utforska i Sverige, säger Nimesh Chandra och Sachin Chalaoati.

Läs nyheten från Inkubatorn i Borås.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Privat