Högskolan får tre akademier

– De tre akademierna är uppbyggda för att främja gränsöverskridande akademiskt samarbete, säger rektor Björn Brorström.

De sex institutionerna på Högskolan i Borås ska från och med 1 juli inrymmas under tre akademier. I höstas beslutade styrelsen att Högskolan i Borås ska omorganiseras, till tre huvudområden. Nu, efter styrelsens beslut 18 februari, står det klart vad de tre akademierna ska heta.

- Akademin för textil, teknik och ekonomi
- Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
- Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 

Inom varje akademi kommer flera sektioner att finnas, som exempelvis Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. I omorganisationen ingår också att de tre akademierna kommer få ett gemensamt verksamhetsstöd.

Från och med 1 juli ska den nya organisationen vara i gång. Rektor Björn Brorström poängterar att pågående utbildningar inte kommer att påverkas.

Dubbelt så mycket forskning

Den nya organisationen kommer skapa nya möten och de tre akademierna är tänkta att skapa en grogrund för mer forskning. Från dagens proportioner mellan utbildning och forskning, som är 80 i förhållande till 20 procent, vill Högskolan i Borås nå 60:40 procent. Detta ska förverkligas genom i första hand ökade externa forskningsanslag.

– 60:40 är för mig att få till stånd en miljö där gränsen mellan utbildning suddas ut och där utbildning och forskning berikar varandra fullt ut.

De två framtidsmål som Högskolan i Borås har ställt upp ­– att fördubbla forskningsvolymen och att bli universitet inom loppet av fem år – är högt ställda. Men rektor Björn Brorström menar att det är fullt realistiska målsättningar.

– Vi som vet vilka resurser som finns på högskolan i form av kreativa, entusiastiska och flexibla medarbetare, och som känner stödet från det omgivande samhället, vågar hysa en stark tro på att detta kommer att realiseras. Det är en vision av betydelse, inte bara för Borås, utan också för Göteborg och hela den västsvenska regionen.

Under våren kommer arbetet med den nya organisationen att fortsätta. Tolv delprojektgrupper är tillsatta för att få den på plats till den 1 juli.

Läs mer

Rektor Björn Brorström gör ett detabbinlägg i GT


Text & foto: Erik Holmlund