Systemvetarutbildning ger attraktiva kunskaper

De ljusa framtidsutsikterna beräknas gälla även om fem och tio år. Detta visar prognoser både från Arbetsförmedlingen och Saco. Särskilt attraktiva är systemvetare, IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare, testare och testledare.

Systemvetare är en yrkeskategori som lyfts fram med mycket ljusa framtidsutsikter. På Högskolan i Borås har vi flera IT-utbildningar, bland annat Systemvetarutbildningen. Det är en unik utbildning som ger studenterna kunskaper i hela kedjan från idé till förverkligande av system, där ingår även testning.

Ingvar Nordström, ordförande för SSTB (Swedish Software Testing Board), säger i en artikel i tidningen Computer Sweden att testning ofta saknas på IT-utbildningarna på högskolorna, trots att kompetensen efterfrågas i arbetslivet. Detta gäller dock inte för Högskolan i Borås, vi har bland annat en kurs som heter Test av IT-system.
– Vi har satsat på delar i utbildningen som motsvarar det som efterfrågas i arbetslivet, säger Anna Palmquist, studierektor på Systemvetarutbildningen.

Ta del av rapportern från Arbetsförmedlingen och Saco.

Läs artikeln i Computer Sweden.

Läs mer om våra IT-utbildningar.

Text: Anna Kjellsson