Bibliotekshögskolan deltar på informationskonferens

Det är oerhört viktiga frågor, som bilioteken arbetar med på många sätt. Till exempel genom att stötta barns användning av olika medieformer och kortkurser för äldre om sociala medier.

Att förstå mediernas roll och att kritiskt kunna granska och värdera innehåll är förmågor som är angelägna i en informationstät värld. Det är kärnan i yttrande- och informationsfriheten, att både sändare och mottagare kan fatta välgrundade beslut.

Informationskompetens är ett ämnesområde som i årtionden varit viktigt inom BHS. I takt med att informationsflödet växer och finner nya kanaler så finns ett allt större behov bland allmänheten att lära sig ett kritiskt förhållningssätt till den information man får. MIK-dagen är ett exempel på hur man kan öka intresset och medvetenheten kring just sådana frågor.

– Får man en djupare förståelse för hur exempelvis journalistik eller film skapas, då har man också lättare att nå ett kritiskt förhållningssätt.

Bland årets föreläsare finns Anna Odell, Gustaf Fridolin, Tom Alandh. Konferensen hålls i Göteborg, på Biograf Bergakungen. och arrangeras av Kultur i Väst.

 

Text: Erik Holmlund
Bild: Kultur i Väst

Läs mer

Om MIK-dagen på Kultur i Västs hemsida

Om Sveriges version av UNESCOS rekommendationer kring informationskunnighet i skolan.