För mycket saker eller pengar – så hanterar vi överflöd

Vad har en börshandlare i Istanbul som navigerar bland aktiepriser gemensamt med en svensk mamma som försöker organisera en växande hög bebiskläder? Så börjar boken ”Coping with excess. How Organizations, Communities and Individuals Manage Overflows”, utgiven på Edward Elgar Publishing Ltd, som handlar om hur människor, institutioner och företag hanterar överflöd.

Kommuner med för mycket pengar

Rolf Solli är medförfattare till kapitlet ”Help! We have too much money!” som handlar om att kommuner som får pengar över vill dölja det eftersom det bland annat indikerar att skatterna är för höga.
– Då får kommunen krav på sig att bygga en ny arena eller göra andra stora satsningar, något man inte vill göra, säger Rolf Solli.

Flytta från hus till lägenhet

Karin M Ekström har skrivit kapitlet ”The discovery of relations to artefacts in the boundless process of moving”. Där presenterar hon en studie av medelålders svenskar som flyttar från hus till lägenhet och hur de hanterar överflödet av saker.
 – De har samlat på sig ett oräkneligt antal saker under sin livstid, nu måste de begränsa och göra sig av med sakerna på olika sätt, säger Karin M Ekström.
Totalt intervjuades tolv familjer, fyra av dem finns med i kapitlet. Berättelserna visar bland annat att de par som flyttar måste förhandla och fatta gemensamma beslut om vad som ska sparas eller inte, vilket är lättare om man har levt länge ihop. Studien visar också att med flytten medföljer ett överflöde av känslor som beror på relationer till sakerna då sakerna är en del av ens identitet.
– Det som förvånade mig mest i den här studien var att flyttprocessen inte tar slut i och med att man flyttat utan att man fortsätter att sortera och rensa ut föremål man inte vill behålla flera år efteråt, säger Karin M Ekström.

Del av forskningsprojekt

Bokens redaktörer är Barbara Czarniawska, professor vid Göteborgs universitet och Orvar Löfgren, professor emeritus vid Lunds universitet. Underlaget till boken kommer från ett pågående forskningsprogram om överflöd.

Text: Anna Kjellsson