Ny rapport: Det måste få ta tid

Han beskriver hur en femtedel, 20 procent, av den äldre befolkningen lider av psykisk ohälsa, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen.

– 11 till 15 procent av befolkningen lider av depression, säger Lars Rönnmark. En svårighet vid depression är att kroppens smärtnivå sänks, och att gamla därför söker vård för somatiska krämpor och smärta i första hand. Depressionssjukdomen förblir ouppmärksammad och patienten får inte rätt vård.

Fler efterlyser arbetssätt som innebär en helhetssyn på människan – som ser förbindelserna mellan kropp och själ – bland andra geriatrikprofessorn Yngve Gustafsson.

En sådan helhetssyn är utmärkande för Äldrepsykiatriska teamet vid Södra Älvsborgs sjukhus.

– Det holistiska arbetssättet ligger inbakat i hela paketet, säger ÄP-teamets samordnare, sjuksköterskan Thomas Floxmo.

Arbetsmetoden som benämns ”hembesöket som koncept” framhåller att ÄP-teamet verkar i patientens vardagsvärld, förklarar Lars Rönnmark.

– Vid hembesöket framträder patientens vardagssituation. Där finns också salutogena resurser och de viktigaste trådarna i ett stödjande närverk kring patienten. Och där sker också samverkan med hemsjukvård och anhöriga.

Äldrepsykiatriska teamet är en unik specialistverksamhet som funnits i tio år. Teamet består av fem specialistsjuksköterskor och en erfaren psykiater. Målgruppen är personer över 70 år som nyinsjuknat i psykisk sjukdom, vanligen depression. Man tar årligen emot ungefär 200 remisser.

Lars Rönnmarks rapport om ÄP-teamet heter Det måste få ta tid.

– Tid är en viktig förutsättning för att involvera patient och nätverk i hälsoarbetet, liksom en smidig organisation som ger stöd till fältarbetet, menar han.

Rapporten kan beställas eller laddas ned i pdf-format från FoU Sjuhärad Välfärds webbplats, under länken Publicerat: http://www.hb.se/fous/Publicerat/Rapporter/

Kontaktpersoner:

Lars Rönnmark är forskare och medarbetare vid FoU Sjuhärad Välfärd, Högskolan i Borås och lektor vid Göteborgs universitet. Mobil: 0707-26 67 76, e-post: lars.ronnmark@hb.se

Thomas Floxmo, samordnande sjuksköterska ÄP-teamet. Telefon: 033-616 27 07, e-post: thomas.floxmo@vgregion.se

Text: Pia Mattzon