Start för Borås Science Park

– För högskolans del handlar det om att nyttiggöra resultat från forskningen, att göra skillnad i världen. Det säger Erik Bresky, som leder utvecklingsarbetet.

Ett paraply för innovation, där entreprenörer, företag, forskare och samhälle kan mötas och där forskningen från institut och högskola kommer till nytta. Det är idén med Borås Science Park, som planeras starta i januari 2015.

Erik Bresky, tidigare prefekt vid Textilhögskolan, kommer under hösten att sätta ramarna för den nya organisationen. Det är ett samverkansprojekt med flera aktörer, som Borås Stad, SP och högskolan.  

– Det känns jättespännande och roligt. Det är efterlängtat, både från högskolan, staden och regionen, säger Erik Bresky.

Han nämner Smart Textiles som ett lyckat exempel där idéer idag kan komma både från entreprenörer, företag och forskare. Fler styrkeområden kommer att arbeta på liknande sätt i Borås Science Park, tillsammans med Inkubatorn i Borås.

– På lång sikt är det viktigt att Borås kan utvecklas, att det finns plats för morgondagens företag. Det är en fråga om överlevnad, att innovationer förädlas i regionen och att företagen inte åker någon annanstans.


Text: Lina Färm
Foto: Ida Lindström (porträtt), Anna Sigge (exteriör)