Många beslut fattade inför 1 juli

Rekrytering av avdelningschefer inom Verksamhetsstöd

Tillsättning av avdelningschefer inom Verksamhetsstöd är klar och alla kommer att tillträda under sommaren. Av de nya avdelningscheferna är samtliga interna rekryteringar, förutom chefen för akademistöd. Pia Lorentzon kommer närmast från Astra Zeneca där hon bl a arbetat som avdelningschef.

Akademistöd – Pia Lorentzon
Ekonomi – Linda Sörensen
Kommunikation – Annie Andreasson
Studentcentrum – Yvonne Ohlsson
Utbildningsstöd – Ulrika Bernlo

För Bibliotek, Campusservice och IT samt HR är sedan tidigare klart att avdelningschefer blir Svante Kristensson, Per Nilsson och Birgitta Alfraeus.

Organisatorisk placering från 1 juli

Närmaste chef har tidigare meddelat medarbetare om förslag till placering från 1 juli. De förslag till placering som förhandlades innehöll enbart några fåtal ändringar och har meddelats berörda.

Uppdrag

Nuvarande uppdrag inom utbildnings- och forskningsverksamheten förlängs som regel fr o m 2014-07-01 t o m 2014-12-31. De uppdrag som inte förlängs är prefekt och stf prefekt. Nya uppdrag som stf akademichef inrättas istället från 1 juli.

De förlängda uppdragen omfattar samma innehåll och befogenheter som innevarande uppdrag.

Stf akademichef och stf förvaltningschef

Uppdrag som stf akademichef och stf förvaltningschef gäller perioden 2014-07-01 – 2014-12-31. Uppdragsinnehavare är:

Akademi för textil, teknik och ekonomi – Bill Andersson
Akademi för vård, arbetsliv och välfärd – Ingela Rydström
Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT – Irene Arvidsson
Verksamhetsstöd – Birgitta Alfraeus

Mer information

Om du har frågor gällande ovanstående förändringar, vänd dig i första hand till din närmaste chef.

Text: Avdelningen för externa relationer