1,4 miljoner till forskning om kemikalieåtervinning

Projektet handlar om att förbättra processen vid tillverkning av pappersmassa för att öka effektiviteten i den sodapanna som används för att förbränna svartlut. Svartlut bildas vid kokning av träflis till pappersmassa och innehåller kemikalier, däribland natrium, som man tillfört vid kokningen. Natriumet vill man ta tillvara och återinföra till processen. Det finns dock ett problem, nämligen att en del natrium följer med de bildade rökgaserna och bildar avlagringar tillsammans med föreningar som klor och svavel vilka är korrosiva och hindrar värmeöverföringen. Genom att förbehandla svartluten förväntas man kunna få ut mer energieffekt genom att minska bildningen av avlagringar och förbättra förbränningen av svartluten inne i sodapannan.

Professor Tobias Richards leder projektet som genomförs i laboratorieskala på Högskolan i Borås.

Läs mer om projektet Termisk förbehandling av svartlut