Spikat och klart för Martin Bohlén

Den 22 maj försvarar han avhandlingen vid en offentlig disputation på Högskolan i Borås.

Hans forskning är av stort intresse när det gäller utveckling av nya material med ledande egenskaper, t.ex. för tillverkning av sensorer för övervakning av andnings- och hjärtfrekvens inom sjukvården.

Mer information om disputationen

Sammanfattning av avhandlingen

Foto: Solveig Klug