Ryttare & sociala medier – för säkerhets skull

I projektet "Hobbyryttare och sociala medier – information om säkerhetsrelaterade frågor på nätet" ingår forskarna Katriina Byström, Katarina Michnik, Eva Wahlström, Karen Nowé Hedvall, Cecilia Gärdén och Sara Ahlryd vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.
– Hästar och ridning är en stor hobby i Sverige med runt halv miljon utövare, många är unga tjejer. Det lär ligga på andra plats bland ungdomars fritidsintressen direkt efter fotboll. Därmed är det intressant att studera hur sociala medier används för att kommunicera med andra hästintresserade, att finna och sprida information, säger Katriina Byström.

Hon berättar att forskarna i studien har valt att fokusera på en alltid aktuell och viktig typ av kommunikation – säkerhetsrelaterade frågor kring hästhantering och ridning.
– Det görs många bra insatser från ridsportens centrala organisationer och ridklubbar för att öka säkerheten. Vi vill undersöka hur den mer informella informationsspridningen går till, vad som karaktäriserar den och hur den relaterar till andra digitala informationsskällor, säger Katriina Byström.

På sociala medier som på Facebook-sidor och diskussionsforum är det vanligt att hobbyryttare ställer frågor till andra ryttare som ”hur lastar jag min häst på släp på ett säkert sätt”, ”hur släpper jag in nya hästar i en hage” eller ”vad gör jag om min häst är olydig”.
Trots att det är så vanligt bland hobbyryttare att använda sig av sociala medier för att få svar på sina säkerhetsfrågor, och att säkerhetsfrågorna ständigt är närvarande när man hanterar hästar, så finns det ingen forskning på detta sedan tidigare.
– Vi hoppas att våra resultat kan komma till nytta på exempelvis ridskolor och ridklubbar. Det kan vara bra för dem att veta hur deras elever använder sociala medier. Vi kommer också att satsa på populärvetenskapliga publiceringar så att våra resultat når ut till ryttarna, säger Katarina Michnik.

Projektet har anknytning till olika referensgrupper som består av ryttare från både ridklubb och privatstallar. Utifrån dessa kommer forskargruppen att identifiera vilka sociala medier som används bland hobbyryttare för att sedan studera kommunikationen kring säkerhetsfrågor i de mest centrala forumen.
– Sedan kommer vi att skicka ut en enkätundersökning via de sociala medier som identifierades. Vi kommer också att utföra intervjuer med utvalda personer. Slutligen kommer vi att ha workshops med referensgrupperna utifrån det vi fått reda på, säger Katarina Michnik.

Projektet löper över 2014-2015 med finansiering från Stiftelsen Hästforskning och nyligen fick projektet ytterligare medel för att fördjupa samarbetet mellan Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde. Med dessa nya medel knyts Urban Carlén från Skövde till projektet.

Text: Anna Kjellsson