Storsatsning på Svenska som andraspråk

Ansökan är öppen under perioden 17 mars till 15 april och görs på www.antagning.se.
Mer information om utbildningarna finns på www.hb.se/ruc/lararlyftet.

– Vi på Högskolan i Borås är mycket glada över att Skolverket gör denna kraftfulla satsning. Det är ett område där det behövs ännu mer kompetens, säger Gunilla E Magnusson, biträdande prefekt för Samverkan och uppdrag inom RuC, Regionalt utvecklingsCentrum, vid Högskolan i Borås.

– Vi räknar med en hel del deltagare från Västra Götalandsområdet, men också från övriga delar av landet. Kurserna kommer nämligen att genomföras som distanskurser med fyra intensivpass. I och med detta upplägg kan deltagarna komma långväga ifrån och ändå delta i utbildningen.

Kurserna är kostnadsfria och kommunerna erhåller ett statsbidrag på upp till 30 000 kr per deltagare. För att antas på kurserna måste lärarna ha en anställning och huvudmannens godkännande att delta.

Högskolan i Borås ger utöver Svenska som andraspråk även lärarlyftskurser i Matematik för lärare årskurs 1-3 samt SO-för lärare, årskurs 4-6.