En textil robot är drömmen för nya postdoktorer

Under våren har tre postdoktor-tjänster blivit tillsatta. Två vid Högskolan i Borås och en vid Högskolan i Skövde. Detta inom temat Design, textil och hållbar utveckling i det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås.

Projektet utförs av ett team som för närvarande består av:
Från Högskolan i Borås: Anja Lund, Katharina Bredies, Lars Hallnäs, Kim Bolton, Mikael Skrifvars och Vincent Nierstrasz.
Från Högskolan i Skövde: Waseem Tahir, Gauss Lee, Dan Högberg, Paul Hemeren, Tom Ziemke, Ulf Stigh.
Projektet utformas och leds av prof. dr. ir. Vincent Nierstrasz, dr. Dan Högberg, prof. dr. Kim Bolton and dr. Paul Hemeren.

Textila sensorer, elektronisk textil och robotik. De tre postdoktorerna Anja Lund, Katharina Bredies och Gauss Lee har olika bakgrund inom smarta material. De har mött utmaningen att samarbeta över gränserna genom att identifiera gemensamma intressen. 

– Vi ska finna en gemensam grund att stå på och så småningom definiera frågeställningar där vi kan bedriva fortsatt tvärvetenskaplig forskning. Man skall inte underskatta den tid det tar att bygga ett gott lagarbete; att förstå varandras utgångspunkter och börja tala samma språk. Men vi såg tidigt stora möjligheter i våra olika erfarenheter och förenade styrkor, säger Anja Lund, som forskar inom textila sensorer och har unik expertis inom området.

Textila sensorer styr robot

Två gemensamma intressen som formulerats är användningen av textila sensorer för att styra en robots handlingar, och robotar i mjuka material. Textila sensorer är material som till exempel påverkas av rörelser och omvandlar dessa till en elektrisk signal, eller material som via huden kan registrera de elektriska signaler som hjärta och muskler genererar när de arbetar. Tanken med att använda textilier för att kommunicera mellan människa och robot, är att man med bekväma bärbara sensorer i ett plagg kan ge roboten ett redskap för att förstå och rentav förutse människans behov. Forskarna har redan börjat arbeta praktiskt tillsammans i några första experiment. I en planerad demonstration ska de försöka styra en människoliknande robot via en handske med textila sensorer.

Om ni får drömma fritt, vad tror ni då att samarbetet kan leda till?
– En textil robot, säger Katharina Bredies snabbt. En mjuk robot som kan röra sig, känna av världen och som styrs av elektronisk textil och textila sensorer.
Anja Lund nickar entusiastiskt och håller med.
– Men det är en vision som inte blir verklighet på de två åren samarbetet är finansierat. Vi siktar på att ta fram några första prototyper som visar på möjligheterna i att förena våra kunskaper, och som motiverar ett fortsatt samarbete, säger hon.
Vad roboten skulle kunna användas till vill de inte definiera. De förklarar att det ofta med ny teknologi är någon som kommer på användningsområdet efter att hen har sett produkten.
– En textil robot skulle säkert kunna användas både inom rehabilitering och som en riktigt vacker inredningsdetalj, säger Katharina Bredies.

Om samarbetet
Det strategiska forskningssamarbetet inom Design, textil och hållbar utveckling mellan högskolorna i Borås och Skövde är fokuserat på Smarta Textilier och särskilt informations- och kommunikationsteknologiska lösningar för utveckling och design av smarta textilier. Användningsområden fokuseras på vård, hälsa, sport, fordonsindustri och material för skyddsplagg. De smarta textilier som utvecklas bör kunna registrera och samla in fysiologisk, känslorelaterad data och/eller data som beskriver omgivande miljö. Den övergripande målsättningen är att bygga en gemensam plattform genom att initiera forskning och definiera gemensamma forskningsfrågor som kan leda vidare till större gemensamma forskningsprojekt (både nationella och internationella).

Samarbetet förstärks

Samarbetet förstärks nu med ytterligare två personer. Waseem Tahir är sedan första november anställd som postdoktor vid Högskolan i Skövde, och rekrytering av en postdoktor vid Högskolan i Borås pågår. De båda har planerat fokus inom modellering och simulering.
– Detta kommer att ge oss möjlighet att gå på djupet med förståelsen av materialen i våra sensorer och robotar; hur en plast bearbetas eller hur en komposit konstrueras är avgörande för deras egenskaper i slutänden, avslutar Anja Lund.

 

Text: Anna Kjellsson
Bild: Therese Rosenblad