Utbildning inom pedagogik når högsta omdömet

Elev skriver

– Detta är mycket positivt med tanke på högskolans ambitioner att inom en överskådlig framtid utveckla kompletta akademiska miljöer inom högskolans alla områden, säger Ann-Sofie Axelsson, chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.

Av de 57 utbildningsprogram som granskades fick 19 utbildningar omdömet bristande kvalitet och 33 hög kvalitet. Endast fem utbildningar betygsattes med mycket hög kvalitet och magisterutbildningen i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Borås var alltså en av dem. Något som högskolans prorektor Martin Hellström är nöjd med.

– Mycket glädjande och välförtjänt! Jag vill gratulera alla berörda medarbetare och studenter vars engagemang och arbete ligger till grund för detta hedrande betyg, säger prorektor Martin Hellström och får medhåll från högskolans rektor.

– Det är ett mycket gott arbete utfört av medarbetare verksamma inom programmet. Jag är samtidigt inte så förvånad eftersom jag vet vilken hög kvalitet utbildningen har och jag har anat att det kunde bli så här. Det här stärker oss som lärosäte, att utbildningar når den högsta värderingen från UKÄ, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås. 

Läs mer

I pressmeddelandet från UKÄ

Text: Rebecca Lindholm & Erik Holmlund
Foto: Peter Andersson