Driftstopp i helgen

Detta medför att driftstörningar uppstår med svårigheter att logga in på datorer, komma åt resurser, program, skrivare o.s.v

Underhållet startar lördag kl. 16:00 och beräknas vara klart måndag kl. 08:00.