Skolfrågan på tapeten i debatt

– Vi måste vara stolta över läraryrket och lyfta fram det. Högsta ansvariga ska sprida att detta är något positivt, spännande och utmanande, säger Marica Wiseby student på ämneslärarutbildningen vid högskolan i Borås och får medhåll från övriga panelmedlemmar.

Viktiga frågor
Paneldebatten under årets studievägledarkonferens inom lärarutbildningen blev livlig men ändå samstämmig. Vem vill bli lärare? Hur kan vi stärka läraryrkets roll och status? Hur klarar vi kompetensförsörjningsbehovet i skolan i framtiden? Det var frågor som diskuterades.

– I vår rapport som SKL tagit fram, en rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola, visar att det behövs 150 000 nya lärare inom de 10 närmaste åren. Men det är inte så att klassrummen kommer stå tomma utan våra huvudmän jobbar för det här hela tiden, säger Ulrika Wallén, utredare på SKL.  

Karriärtjänster                                   
2013 införde regeringen en reform där så kallade förstelärare skulle utses. För 5000 kronor i månaden får dessa lärare fortsätta undervisa men också coacha kolleger, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande. En reform som ifrågasatts av många, så också av deltagarna i paneldebatten.

– Det finns ingen tid avsatt till det här uppdraget, vissa kommuner har inte ens ett tydligt formulerat uppdrag. Man kan också fråga sig om det ska heta förstelärare, kanske är utvecklingslärare en bättre benämning, säger Gunilla Sköld, biträdande rektor på Trandaredskolan i Borås.

Mer än lön
– Det behövs duktiga lärare som kan dela med sig av sin kunskap till kollegiet och ta ansvar för att bredda det som är bra, säger Sören Holm, kanslichef vid Lärarförbundet och tidigare lärare och får input av en man i publiken.   

– ­Vi alla har ett ansvar att tala om lärare på ett annat sätt, det handlar inte bara om lön utan om hur vi ser på läraryrket, detta otroligt viktiga yrke!

Medverkade i paneldebatten gjorde: Ulrika Wallén SKL, Sören Holm Lärarförbundet, Gunilla Sköld Trandaredskolan, Marica Wiseby student på ämneslärarutbildningen vid Högskolan i Borås, Anna-Carin Bredmar Linnéuniversitetet. Moderator: Prorektor Martin Hellström

 

Läs rapporten SKL tagit fram för att möta rekryteringsbehoven i förskola och skola här 

Text: Rebecca Lindholm